ดาเนล ซินานี logo
  • ผู้เล่น: ดาเนล ซินานี
  • ประเทศ: ลักเซมเบิร์ก,เซอร์เบีย
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 1997-04-05
  • เท้าที่ใช้บ่อย: ซ้าย
  • มูลค่าคาดว่า: £0.248 Million
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
9
เอฟ 91 ดูเดแล็งก์ Left Wing
14
ลักเซมเบิร์ก Forward