ทีม นัด สูง เสมอ ต่ำ สูง% เสมอ% ต่ำ%
คลับ แอฟริเคน 2 2 0 0 0.0 100.0 0.0
ยูเอส โมนาสตีร์ 2 2 0 0 0.0 100.0 0.0
เอสเปรานซ์ เอสที 1 1 0 0 0.0 100.0 0.0
Chebba 1 1 0 0 0.0 100.0 0.0
ซีเอส ฮัมมัม-ลิฟ 2 1 0 1 0.0 50.0 0.0
ยูเอส เบน กัวเดน 2 1 0 1 0.0 50.0 0.0
เจเอส เคียรอยอันอิเซ่ 2 1 0 1 0.0 50.0 0.0
อีเอส เมทเลาอิ 2 1 0 1 0.0 50.0 0.0
เอเอส ซอลิแมน 2 1 0 1 0.0 50.0 0.0
ยูเอส ทาทูอิน 2 1 0 1 0.0 50.0 0.0
เอตัวล์ ดู ซาเฮล 1 0 0 1 0.0 0.0 0.0
ซีเอ บิเซอร์ติน 1 0 0 1 0.0 0.0 0.0
สตาดิ ตูนิเซียน 2 0 0 2 0.0 0.0 0.0
สฟาเคซี 2 0 0 2 0.0 0.0 0.0