• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
รอบ9 เต็ม ครึ่ง
ยูเอส เบน กัวเดน
เอตัวล์ ดู ซาเฮล
เลื่อน
เอสเปรานซ์ เอสที
คลับ แอฟริเคน
เลื่อน
เอเอส ซอลิแมน
สตาดิ ตูนิเซียน
เลื่อน
ซีเอ บิเซอร์ติน
Chebba
เลื่อน
สฟาเคซี
ซีเอส ฮัมมัม-ลิฟ
เจเอส เคียรอยอันอิเซ่
อีเอส เมทเลาอิ
ยูเอส ทาทูอิน
ยูเอส โมนาสตีร์