ทีม นัด สูง เสมอ ต่ำ สูง% เสมอ% ต่ำ%
เอชเค โคปาโวกค์ 11 9 0 2 81.8 0.0 18.2
ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ 11 8 1 2 72.7 9.1 18.2
เคฟลาวิค 11 8 0 3 72.7 0.0 27.3
วาลูร์ เรย์ยาวิค 9 7 0 2 77.8 0.0 22.2
เฟรม เรย์จาวิค 10 6 0 4 60.0 0.0 40.0
เบรย์ดาบลิค 11 6 1 4 54.5 9.1 36.4
อัคราเนส 8 5 0 3 62.5 0.0 37.5
ฟีลเคียร์ 9 5 0 4 55.6 0.0 44.4
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 9 4 0 5 44.4 0.0 55.6
เคอาร์ เรย์ยาวิค 11 4 0 7 36.4 0.0 63.6