ทีม นัด สูง เสมอ ต่ำ สูง% เสมอ% ต่ำ%
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 22 12 2 8 54.5 9.1 36.4
ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ 22 12 1 9 54.5 4.5 40.9
วาลูร์ เรย์ยาวิค 22 11 4 7 50.0 18.2 31.8
เคเอ อคูเรย์รี่ 22 11 3 8 50.0 13.6 36.4
เคฟลาวิค 22 11 2 9 50.0 9.1 40.9
กรินดาวิค 22 11 1 10 50.0 4.5 45.5
เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ 22 10 4 8 45.5 18.2 36.4
ฟีลเคียร์ 22 9 4 9 40.9 18.2 40.9
ฟจอลเนอร์ 22 9 2 11 40.9 9.1 50.0
เบรย์ดาบลิค 22 9 2 11 40.9 9.1 50.0
เคอาร์ เรย์ยาวิค 22 8 1 13 36.4 4.5 59.1
ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์ 22 7 4 11 31.8 18.2 50.0