รามาริก เอตู logo
  • ผู้เล่น: รามาริก เอตู
  • ประเทศ: คองโก-บราซซาวิล
  • น้ำหนัก: 70
  • ความสูง: 173
  • วันเกิด: 1995-01-25
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า:
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย Defender
คองโก-บราซซาวิล Defender