ราล์ฟ ชอน logo
  • ผู้เล่น: ราล์ฟ ชอน
  • ประเทศ: ลักเซมเบิร์ก
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 1900-01-01
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า: £0.135 Million
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
12
ลักเซมเบิร์ก Goalkeeper