Round 4
บอลล่วงหน้า
Round 4 เต็ม ครึ่ง
Spartakas Vilnius
บันก้า การ์ซได
0
3
0
0
Babrungas
เอฟเค ปาลังกา 1
0
4
0
1
เอฟเค ซัลกิริส วิลนิอุส
สตรอมเบส
3
0
0
0
Marijampole City
ซูดูว่า 1
1
4
0
1
FK Minija 1
สปายริส เคานาส 1 1
1
2
0
0
ดีซัวกาส เทลเซีย
วิลเนียอุส ไวทิส 3
2
1
2
0
Sveikata 1 3
เนเวซิส 4
0
1
0
0
ซิอัวลิอาย 2
บอลติกปาเนเวจิส 3
1
1
0
0