อานีซ บาดรี logo
  • ผู้เล่น: อานีซ บาดรี
  • ประเทศ: ฝรั่งเศส,ตูนิเซีย
  • น้ำหนัก: 70
  • ความสูง: 170
  • วันเกิด: 1990-09-18
  • เท้าที่ใช้บ่อย: ขวา
  • มูลค่าคาดว่า: £0.9 Million
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
9
ตูนิเซีย Forward
8
เอสเปรานซ์ เอสที Forward
ข้อมูลซื้อขาย
เวลาไปที่
06/09/2010 ลีลล์ บี
31/01/2013 มูสครอน เปรูเวลซ์
30/06/2014 ลีลล์ บี
01/07/2014 มูสครอน เปรูเวลซ์
06/09/2010 ลีลล์ บี
31/01/2013 มูสครอน เปรูเวลซ์
30/06/2014 ลีลล์ บี
01/07/2014 มูสครอน เปรูเวลซ์
06/09/2010 ลีลล์ บี
31/01/2013 มูสครอน เปรูเวลซ์
30/06/2014 ลีลล์ บี
01/07/2014 มูสครอน เปรูเวลซ์
06/09/2010 ลีลล์ บี
31/01/2013 มูสครอน เปรูเวลซ์
30/06/2014 ลีลล์ บี
01/07/2014 มูสครอน เปรูเวลซ์
06/09/2010 ลีลล์ บี
31/01/2013 มูสครอน เปรูเวลซ์
30/06/2014 ลีลล์ บี
01/07/2014 มูสครอน เปรูเวลซ์