ผลบอล เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2
Estonia Esi Liiga
เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2 2
เรคเวเร เจเค ทาร์วาส 1
0
1
แพ้
เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2 2
คอนทรา-จาร์วี เจเค จาร์วี 1
1
1
เสมอ
เอฟซี เอลวา 1
เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2 1 2
2
2
เสมอ
ทัลลินน์ เอฟซี เลวาเดีย บี 1
เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2 3
6
1
แพ้
เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2
ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน
0
1
แพ้
เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2
ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 2
0
0
เสมอ
เจเคเวลโค่ทาร์ทู 1 7
เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2 1
1
0
แพ้
เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2
ทัลลินน์ เอฟซี เลวาเดีย บี 2
0
4
แพ้
วาปรัส ปาร์นู 2
เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2 2
1
0
แพ้
คอนทรา-จาร์วี เจเค จาร์วี 3
เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2 1
0
1
ชนะ
บอลล่วงหน้า เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2
Estonia Esi Liiga
ฟลอร่า ทาลลินน์ 2
เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2
เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2
วาปรัส ปาร์นู
ทาร์ตู เจเค มัก 2
เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2
เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2
เจเคเวลโค่ทาร์ทู
เกี่ยวกับ เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2
เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2 logo
  • ผู้เล่น: เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2
  • เกมเหย้า:
  • เวลาก่อตั้ง:
  • โค้ช: