เชีย โคนัตี้ logo
  • ผู้เล่น: เชีย โคนัตี้
  • ประเทศ: ไอร์แลนด์เหนือ
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 1998-01-19
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า: 0
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
19
พอร์ทาดาวน์ Forward