เอดวินาส เกิร์ดไวนิส logo
  • ผู้เล่น: เอดวินาส เกิร์ดไวนิส
  • ประเทศ: ลิธัวเนีย
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง: 188
  • วันเกิด: 1993-01-17
  • เท้าที่ใช้บ่อย: ขวา
  • มูลค่าคาดว่า: £0.09 Million
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
4
ลิธัวเนีย Midfielder
ริกาสฟุทโบลา สโกลา Midfielder