• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
รอบ4 เต็ม ครึ่ง
เอเอส เอน เอ็มลิล่า 4
เอ็มซี โอราน 2
2
1
0
0
เอเอสโอ ชเลฟ
เจเอส คาบิลี่
เลื่อน
เอ็มซี แอลเจอร์
ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์
เลื่อน
ยูเอสเอ็ม เบล อับเบส
เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ 5
1
1
1
0
ซีเอส กงส์ต็องตีน 3
ซีเอ บอร์จ บัว แอเรริดจ์ 2
2
2
1
1
อีเอส เซทิฟ 2
MC Magra 1
3
0
2
0
เจเอส ซาอัวร่า
ปาราดัว เอซี
เลื่อน
ซีอาร์ เบลูอิซดัด
ยูเอส บิสกรา