Preliminary
บอลล่วงหน้า
Preliminary เต็ม ครึ่ง
สตาร์การ์ด เชคซิชสกี้
โรซวอช์ย คาโตวิตเซ
3
0
0
0
โอลิมเปีย ไอบรองก์ 2
เคเอส อีเนอเกติก โร 1 1
2
1
0
0
เอสเคอาร์เอ เชนสโตโควา
รุช ซอร์ซอฟ
1
2
1
0
กริฟเวเฮอโรโว่ 6
ชาก้า ตราโนร์บเช็ค 5
3
2
3
2