ทีม นัด สูง เสมอ ต่ำ สูง% เสมอ% ต่ำ%
ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา 9 7 0 2 0.0 77.8 0.0
จีเคเอส ยัสต์แชมบีแย 9 6 1 2 0.0 66.7 11.1
วอร์ต้า พอซแนน 9 6 0 3 0.0 66.7 0.0
ราดอมเมียร์ก ราดอม 9 5 2 2 0.0 55.6 22.2
โอเคเอสสโตมิลออลซิลน์ 9 5 1 3 0.0 55.6 11.1
จีเคเอส ทิคี 9 5 1 3 0.0 55.6 11.1
โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์ 9 5 0 4 0.0 55.6 0.0
จีเคเอสเบลชาโตว์ 9 5 0 4 0.0 55.6 0.0
สตอล เมียเลช 9 5 0 4 0.0 55.6 0.0
วิเกร ซูวาล์วกี๊ 9 4 1 4 0.0 44.4 11.1
พุชช่า นิโปโลมิเช่ 9 4 0 5 0.0 44.4 0.0
ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช 9 3 2 4 0.0 33.3 22.2
แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์ 9 3 1 5 0.0 33.3 11.1
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า 9 3 0 6 0.0 33.3 0.0
ซาเกิลบี ซอสโนเวียค 9 3 0 6 0.0 33.3 0.0
เมียดิซ เลกนิก้า 9 3 0 6 0.0 33.3 0.0
โครบริ โกลกูฟว์ 9 2 1 6 0.0 22.2 11.1
ออด้าโอพอล 9 1 2 6 0.0 11.1 22.2