ทีม นัด สูง เสมอ ต่ำ สูง% เสมอ% ต่ำ%
จีเคเอส ทิคี 18 14 0 4 77.8 0.0 22.2
แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์ 18 12 0 6 66.7 0.0 33.3
เมียดิซ เลกนิก้า 17 11 0 6 64.7 0.0 35.3
ราดอมเมียร์ก ราดอม 18 11 0 7 61.1 0.0 38.9
โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์ 17 10 0 7 58.8 0.0 41.2
ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา 18 10 0 8 55.6 0.0 44.4
จีเคเอสเบลชาโตว์ 18 10 0 8 55.6 0.0 44.4
ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช 18 10 0 8 55.6 0.0 44.4
วอร์ต้า พอซแนน 17 9 0 8 52.9 0.0 47.1
ซาเกิลบี ซอสโนเวียค 18 9 0 9 50.0 0.0 50.0
จีเคเอส ยัสต์แชมบีแย 17 8 0 9 47.1 0.0 52.9
วิเกร ซูวาล์วกี๊ 18 8 0 10 44.4 0.0 55.6
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า 18 8 0 10 44.4 0.0 55.6
โครบริ โกลกูฟว์ 17 7 0 10 41.2 0.0 58.8
โอเคเอสสโตมิลออลซิลน์ 18 7 0 11 38.9 0.0 61.1
สตอล เมียเลช 17 6 0 11 35.3 0.0 64.7
ออด้าโอพอล 17 5 0 12 29.4 0.0 70.6
พุชช่า นิโปโลมิเช่ 17 5 0 12 29.4 0.0 70.6