• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
รอบ8 เต็ม ครึ่ง
โครบริ โกลกูฟว์ 1
ราดอมเมียร์ก ราดอม 1
0
2
0
1
ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช 3
โอเคเอสสโตมิลออลซิลน์ 2
1
3
1
1
วิเกร ซูวาล์วกี๊ 4
พุชช่า นิโปโลมิเช่ 2
2
3
0
1
แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์ 1
จีเคเอส ยัสต์แชมบีแย 3
1
1
0
0
ซาเกิลบี ซอสโนเวียค 2
จีเคเอสเบลชาโตว์ 1
1
1
0
0
โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า
สตอล เมียเลช
จีเคเอส ทิคี
ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา
เมียดิซ เลกนิก้า
วอร์ต้า พอซแนน
ออด้าโอพอล