• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
รอบ13 เต็ม ครึ่ง
เอสวี รีด
เอสวี ฮอร์น
ออสเตรีย ลัสเตนัว
เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค
คัพเฟ่นเบิร์ก
เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์
เอฟซี เบลอ เวส ลินซ์
ลาฟนิทซ์
เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต
เอสเคยู อัมเสตทเทน
เอฟซี ไลเฟริ่ง
FC Superfund Pasching
ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน)
เอฟซี ดอร์นบิร์น 1913
เอสเค โววาท์ส สเตย์ยา
กราเซอร์ เอเค