อันดับ ผู้เล่น/ทีม เข้า เหย้าเข้า เยือนเข้า
1 3 2 1
2 1 1 0
3 1 1 0