Cesaire Gandze logo
  • ผู้เล่น: Cesaire Gandze
  • ประเทศ:
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 1989-03-06
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า:
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
12
คองโก-บราซซาวิล Forward
ฟรี สเตท สตาร์ Midfielder