อันดับ ผู้เล่น/ทีม เข้า เหย้าเข้า เยือนเข้า
1 2 1 1
2 2 2 0
3 1 1 0
4 1 0 1
5 1 0 1
6 1 0 1
7 1 1 0
8 1 1 0
9 1 1 0
10 1 1 0