Dmitri Tamelo logo
  • ผู้เล่น: Dmitri Tamelo
  • ประเทศ: เบลารุส
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 1992-11-08
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า:
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
21
นาฟตานนาวาโปลัตสค์ Defender