• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
รอบ12 เต็ม ครึ่ง
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย
ฮาโปเอล เพตาห์ ทิกวา
ฮาโปเอล รามัต กาน
ฮาโปเอล เบนาย ลอด
ฮาโปเอล เบนายซัคนิน
ฮาโปเอล อฟูล่า
ฮาโปเอล ริซอน
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน
ฮาโปเอล นาซาเรท
ฮาโปเอล แอชเคลอน
ฮาโปเอล เอเคอร์ เอฟซี
ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม
คาฟร์ กาซิม
ฮาโปเอล คาตามอน เจรูซาเลม
มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า