Semifinal
บอลล่วงหน้า
Semifinal เต็ม ครึ่ง
อินชอน โคเรียล
กย็องจู เคเอชเอ็นพี
0
2
0
1
กังเนือง ซิตี้
ปูซาน ทรานสปอร์เตชั่น คอร์ปอเรชั่น
3
1
2
0