Mehdi Tahrat logo
  • ผู้เล่น: Mehdi Tahrat
  • ประเทศ:
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด:
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า:
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
ล็องส์ Defender
แอลจีเรีย Defender