Stefano Bensi logo
  • ผู้เล่น: Stefano Bensi
  • ประเทศ:
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 1988-08-11
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า:
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
11
โฟล่า เอสซ์ Forward
21
ลักเซมเบิร์ก Forward